Karin Hansen CV

Quality Business Partner, Cheese, Arla Foods Global QEHS

 • Kontakt og sparringspartner for 20+ osteproducerende mejerier/pakkerier i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, USA, Canada og Saudi Arabien.
 • Facilitator for netværksmøder samt udarbejdelse af globalt nyhedsbrev til alle ostemejerier i Arla Foods.
 • Uddannelse og træning samt implementering af globale fødevaresikkerhedsstandarder (BRC, IFS, FSSC).
 • Krisehåndtering i forbindelse med hjemkaldelser og tilbagetrækning.
 • QEHS risikovurdering ved nye projekter og processer (opstart af 100% Right First Time).

ALECTIA A/S

 • Rådgiver indenfor miljø, bæredygtighed og mejeriproduktion.

SPX Flow Technology (tidl. APV)

 • Ansvarlig for implementering og auditering af forretningsprocedurer for den globale projekt organisation.
 • Kvalitetschef med ansvar for ISO 9001 baseret kvalitetsledelsessystem og reklamationer.
 • Formand for sikkerhedsudvalg for administration.

Produktsikkerhedschef LEGO A/S

 • Overvågning og implementering af internationale krav for legetøjssikkerhed.
 • Afhjælpning af kvalitetsproblemer i forbindelse med udflytning af produktionsaktiviteter.
 • LEAN manager for administrative arbejdsprocesser for kvalitet og produktsikkerhed.

Miljøchef Arla Foods UK Ltd

 • Udarbejdelse og implementering af miljøledelsessystem samt miljøregistreringssystem.
 • Indhentning af miljgøodkendelse for divisionens driftssteder i tæt samarbejde med de enkelte mejerier, myndigheder og brancheorganisationer.
 • Udarbejdelse af første miljøredegørelse for Arla Foods UK.
 • Medlem af Dairy UK Environmental committee samt medlem af Europan Dairy Associations Environmental Work Group.

Miljø- og arbejdsmiljørådgiver hos Arla Foods amba

 • Miljø og arbejdsmiljø support til ostemejerier i Danmark og Sverige, herunder dialog med myndigheder.
 • Facilitator for netværksmøder og leder af ISO14001 arbejdsgrupper.
 • Udarbejdelse og implementering af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem samt miljøregistreringssystem, herunder auditering af ledelsessystemer.

Produktionsingeniør hos MD Foods amba

 • Support til oste og konsummejerier i hjemmemarkedsdivisionen vedr div. kvalitet og miljøopgaver samt koordinering af investeringsprojekter.

Driftsingeniør på Bov Mejeri, Kløver Mælk amba

 • Produktudvikling af gul ost.
 • Etablering og indkøring af energi- og miljøregistreringssystem.
 • Kvalites- og laboratorie ansvarlig herunder ansvar for HACCP baseret kvalitetsledelsessystem.