Karin Hansen CV

Food Efficiency Start Up FoodEfficiency blev i 2012 etableret af Karin Hansen som har arbejdet i den internationale fødevareindustri siden 1996.

Karin er uddannet mejeriingeniør på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, nu Københavns Universitet, og efterfølgende suppleret med en master i teknisk miljøledelse fra DTU. 

Hun har i over 20 år arbejdet med Fødevaresikkerhed, Kvalitets-, Miljø- og Arbejdsmiljøledelse samt Bæredygtighed, både i regi af daglig produktion, produktionsoverflytning og udvidelse samt etablering af nyt produktionsanlæg.

Udvalgte konsulet opgaver fremgår af oversigt som findes her .

Global QEHS Manager, Palsgaard A/S

 • Etablering og daglig ledelse af QEHS gruppe - 5 direkte medarbejdere i Danmark, 5 indirekte medarbejdere i hhv. Malaysia, Holland, Mexico og Brasilien.

 • Udarbejdelse af globale QEHS politikker og målsætninger med udgangspunkt i Palsgaards 2021 strategi.
 • Etablering af globalt afvigelsessystem herunder erfaringsudveksling af afvigelser indenfor kvalitet, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Leder af globalt Food Safety Team - herunder leverandørgodkendelser og krisestyring.
 • CSR rapportering iht. Global Compact, SEDEX SMETA audit samt videreudvikling af CSR strategi.

Quality Business Partner, Cheese, Arla Foods Global QEHS

 • Kontakt og sparringspartner for 20+ osteproducerende mejerier/pakkerier i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, USA, Canada og Saudi Arabien.
 • Facilitator for netværksmøder samt udarbejdelse af globalt nyhedsbrev til alle ostemejerier i Arla Foods.
 • Uddannelse og træning samt implementering af globale fødevaresikkerhedsstandarder (BRC, IFS, FSSC).
 • Krisehåndtering i forbindelse med hjemkaldelser og tilbagetrækning.
 • QEHS risikovurdering ved nye projekter og processer (opstart af 100% Right First Time).

ALECTIA A/S

 • Rådgiver indenfor miljø, bæredygtighed og mejeriproduktion.

SPX Flow Technology (tidl. APV)

 • Ansvarlig for implementering og auditering af forretningsprocedurer for den globale projektorganisation.
 • Kvalitetschef med ansvar for ISO 9001 baseret kvalitetsledelsessystem og reklamationer.
 • Formand for sikkerhedsudvalg, ledelsesrepræsentant.

Produktsikkerhedschef LEGO A/S

 • Overvågning og implementering af internationale krav for legetøjssikkerhed.
 • Afhjælpning af kvalitetsproblemer i forbindelse med udflytning af produktionsaktiviteter.
 • LEAN manager for administrative arbejdsprocesser for kvalitet og produktsikkerhed.

Miljøchef Arla Foods UK Ltd

 • Udarbejdelse og implementering af miljøledelsessystem samt miljøregistreringssystem.
 • Indhentning af miljgøodkendelse for divisionens driftssteder i tæt samarbejde med de enkelte mejerier, myndigheder og brancheorganisationer.
 • Leverandørsamarbejde samt myndighedsgodkendelse ved etablering af nyt mejeri, Arla Foods Stourton.
 • Udarbejdelse af første miljøredegørelse for Arla Foods UK.
 • Medlem af Dairy UK Environmental committee samt medlem af Europan Dairy Associations Environmental Work Group.

Miljø- og arbejdsmiljørådgiver hos Arla Foods amba

 • Miljø og arbejdsmiljø support til ostemejerier i Danmark og Sverige, herunder dialog med myndigheder.
 • Facilitator for netværksmøder og leder af ISO14001 arbejdsgrupper.
 • Udarbejdelse og implementering af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem samt miljøregistreringssystem, herunder auditering af ledelsessystemer.

Produktionsingeniør hos MD Foods amba

 • Support til oste og konsummejerier i hjemmemarkedsdivisionen vedr div. kvalitet og miljøopgaver samt koordinering af investeringsprojekter.
 • Kvalitetssupport ved opstart af nyt osteri samt produktionsoverflytning.

Driftsingeniør på Bov Mejeri, Kløver Mælk amba

 • Produktudvikling af gul ost.
 • Etablering og indkøring af energi- og miljøregistreringssystem.
 • Kvalites- og laboratorie ansvarlig herunder ansvar for HACCP baseret kvalitetsledelsessystem.