News

Archive for January 2012

Sept 2012: Bæredygtig Mælk og Mejeribrug

Dansk Mejeriteknisk Selskab afholder seminar om Bæredygtighed tirsdag den 9. oktober 2012.

FoodEfficiency deltager i dette seminar med et indlæg omhandlende "Bæredygtig produktion af mejeriprodukter."

Nærmere information omkring seminaret findes ...

Aug 2012: Nyt koncept - "Driftsingeniør til leje"

”Driftsingeniør til leje” er et nyt koncept især henvendt til små og mellemstore mejerivirksomheder.

Konceptet bygger på en rammeaftale imellem mejeriet og FoodEfficiency omkring support til specifikke opgave for det enkelte mejeri, f.eks.

  • ...