News

Archive for January 2013

Sept. 2013 Reduktion i vandafledningsbidrag

Vækstplan DK og nedsættelse af spildevandsafgifter

I forbindelse med vedtagelse af Vækstplan DK blev der varslet afgiftsnedsættelser på spildevand for store vandforbrugende virksomheder, heriblandt fødevareproducerende virksomheder. Målet var at...

Maj 2013 Miljøtilsynsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om Miljøtilsyn blev udsted den 22. maj 2013 og beskriver hvorledes de fremtidig miljøtilsyn skal foregå, samt med hvilken frekvens disse skal gennemføres.

For industrivirksomheder der er omfattet af godkendelsebekendtgørelsen, og...

April 2013 Kortlægning af vand og spildevand

Vandforbrug og udledning af spildevandet har til enhver tid haft stor betydning for mejeriindustrien, ikke blot for overholdelse af de relevante lovkrav men også på grund af de væsentlige omkostninger der er forbundet hermed.

Kortlægning af...

Feb. 2013 Water Usage, Waste Water and Biogas

Within the Food & Drink sector special attention should be paid to water usage and waste water disposal. Not only because this represents a significant cost to the industry but also because there is much potential in reusing waster as well as...