Feb 2020 - Krav til CCP og OPRP i ISO22000:2018

Publiceret lørdag, 1. februar 2020, 12:00

Præcisering af CCP, OPRP og PRP’er ifbm ISO22000:2018 FSSC opgradering

I 2018 blev den længe ventede opgradering af ISO22000 publiceret med en implementeringsperiode på tre år som de øvrige ISO standarder.

FSSC har dog besluttet at den opdaterede version skal implementeres seneste i 2020 og mange fødevareproducerende organisationer er derfor godt i gang med dette arbejde. 

Senest har FSSC udgivet et fortolknings dokument over de nye krav – dette kan downloades via deres hjemmeside https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.1210-Guidance_ISO-22000-Interpretation_Version-5.pdf

I den forbindelse er det vigtigt at man er opmærksom på kravene til hvornår forskellige risici identificeres som hhv. PRP, OPRP og CCP’er, som fremgår af ovenstående vejledning, og de medfølgende krav til opfølgning og styring af afvigende produkter som beskrevet i standardens sektion 8.9.4
Der er for mange virksomheders side er tale om en præcisering af standardens krav til identifikation og kategorisering af PRP, OPRP og CCP. Det er derfor vigtigt at understrege at der kun er tale om et CCP hvis der er en høj risiko for sikkerheden af det fremstillede produkt, og at man derfor kritisk skelner imellem fødevaresikkerhedskrav og kundekrav.

Et typisk eksempel er metaldetektor eller røntgen, hvor mange kunder har krav til detektion, på trods af at fremmedlegemer er styrret ved indkøb, modtagekontrol/anvendelse, inspektion samt vedligehold, og i nogle processer også ved filtre/sier.

Insisterer kunden på at dette skal være et CCP er det vigtigt at det beskrives som et kundekrav med egen procedure ved afvigelse, og ikke som et generelt CCP for hele processen. Således er det forsat kan være muligt at fortsætte produktion og levering selv om en metaldetektor bryder ned eller bliver ustabil.

For yderlig information og vejledning kontakt os gerne.

Tilbage til nyhedsoversigt