Jan 2020 - Bæredygtighedsfokus i fødevarekæden

Publiceret mandag, 30. december 2019, 10:00

2010'erne var det årti hvor der for alvor kom fokus på bæredygtighed - og de seneste år har alle virksomheder skullet have en CSR politik og mål  - gerne knyttet op på FN's bæredygtighedsmål (SDG) som blev lanceret i 2015. 

Sdg

Som jeg omtalte i indlæg ved Mejeriteknisk selskab i maj 2016 er bæredygtighed dog ikke et nyt begreb. Som juridisk term har det været kendt siden 1907 og det blev på globalt plan kendt i 1972 i rapporten "grænser for vækst" samt i Bruntland rapporten i 1987 hvor bæredygtighed blev defineret som hvad der  ”Skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov ”.

Både kunder og samfund forventer idag at enhver virksomhed har fokus på bæredygtighed - men hvordan kommer man igang på den rigtige måde?

Jeg plejer at tage udgangspunkt i "trible bottomline" dvs. at fokusere på people, planet, profit - og det på tre niveauer: Virksomheden, (lokal)samfund og værdikæden.

En virksomhed kan optimere og have nok så mange interne fokusområder, men hvis det ikke har betydning for samfund eller værdikæden er der måske andre indsatsområder der kan være mere relevante. Hvad er værdien f.eks. af at reducere vandforbrug med 20%, hvis vand ikke er en knap ressource, og den store miljøbelastning ligger i om fødevaren bliver spist hos slutbrugeren eller havner som affald? Der kan stadig være mange gode grunde til at spare på vandet - f.eks. begrænset kapacitet hos renseanlæg og minimeret forbrug til vandbehandling og opvarmning.

Det er et spørgsmål om at identificere og prioritere de projekter der giver størst mulig værdi og sikre at disse implementeres på det rette niveau, f.eks. som:

  • Interne optimerings projekter (vand, energi, affald samt uddannelse og træning af medarbejdere)
  • Optimal udnyttese af ressourcer i (lokal)samfundet (hvad enten der er tale om anvendelse af bi-produkter eller kompetence udvikling af medarbejdere)
  • Samarbejde og vidensdeling med leverandører og kunder (f.eks. emballage og distribution samt arbejdsforhold hos levereandører)

Dialogen på tværs af værdikæden er altid vigtig - det er her man få ny inspiration men også her man skal tage højde for at forhold på markederne måske er anderledes end man venter, f.eks. mht. indsamling og genanvendelse af affald.

Savner du eller din organisation sparring til hvordan I kommer igang med, eller videre, med bæredygtighed så kontakt os gerne for en dialog heromkring. FoodEfficiency tager udgangspunkt i din organisation, din region og din værdikæde, og herefter får en plan for konkrete initiativer både omkring data og dokumentation såvel som målsætninger, initiativer og programmer.

FoodEfficiency har siden 1997 beskæftiget sig med forskellige aspekter af bæredygtighed omhandlende vand og energireduktion, emballageudvikling, produktholdbarhed og distribution indenfor den globale fødevareproduktion.
Godt Nytår !!!

Tilbage til nyhedsoversigt