Juli 2017 Uandmeldte kontrolbesøg og audits

Publiceret søndag, 2. juli 2017, 10:46

Fødevarevirksomheder bliver mødt med stadigt flere uanmeldte kontrolbesøg og audits, som f.eks. fra fødevarekontrollen, arbejdstilsynet, kunde audits samt certificeringsorganer.

Man kan med fordel samle den relevante dokumentation der skal fremvises i en lille ”beredskabs mappe” - det giver et bedre overblik fra starten af besøget og dermed mere ro på selve gennemgangen.

FoodEfficiency har udarbejdet et bud på hvilket indhold der kan være relevant ved de forskellige former for kontrolbesøg, samt lidt retningslinjer omkring planlægning af ikke annoncerede kvalitetsaudits fra de certificerende organer, som kan tilgåes her. 

Husk at der gælder samme regler for auditorer og kontrollanter som for andre besøgende, de skal efterleve virksomhedens hygiejne regler og bør af sikkerhedsmæssige hensyn aldrig færdes udledsaget. Der skal fremvises billed-ID hvis auditor eller kontrollant ikke er kendt af virksomheden eller den medarbejder der tager imod.

Tilbage til nyhedsoversigt