Juni 2016 Miljøgodkendelsepligt bortfalder for mindre mejerier

Publiceret tirsdag, 28. juni 2016, 12:10

1. juni blev den nye Godkendelsebekendtgørelse offenliggjort, Bek. 514 27/05/2016 og hermed er en del mindre virksomheder, som tidliger var omfattet af godkendelspligt jf. bilag 2, nu fritaget for at skulle have en miljøgodkendelse.

Det betyder bl.a. at Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde af mælkebaserede råvarer er mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis (tidliger angivet som listepunkt F 204) ikke længer er godkendelsepligtige. Det er derfor ikke et krav at søge miljøgodkendelse ved mindre produktionsændringer og udvidelser.

Dog er skal der fortsat søges om byggegodkendelse ved ændringer i byggeri, samt fornyet udledningstilladelse såfremt produktionsændringer resulterer i væsentlige ændringer i udledning af spildevand (mængde, sammensætning eller flow).

Tilbage til nyhedsoversigt