Juni 2019 FVST kampagne - Vedligehold i fødevareindustrien

Publiceret tirsdag, 21. maj 2019, 14:15

Maintenance 02

I 2019 gennemfører Fødevarestyrelsen tilsynskampagne omkring vedligehold i fødevareindustrien. 

Fødevarevirksomheder,som ikke bliver tilstrækkeligt vedligeholdt og ikke er hensigtsmæssigt indrettet, kan få problemer med fødevaresikkerheden. I produktionsmiljøer, der er utilstrækkeligt vedligeholdt, kan sygdomsfremkaldende bakterier få gode vækst- og overlevelsesvilkår, og derved kan mikroorganismer have gode muligheder for at forurene fødevarerne.

Læs mere om kampagnen samt generelle anbefalinger vedr. vedligehold i vores seneste nyhedsbrev som findes her.

Tilbage til nyhedsoversigt