Maj 2020 CSR Seminar - Stop Talking Start Acting

Publiceret tirsdag, 10. marts 2020, 09:00

Mange små og mellemstore virksomheder fortsat meget svært ved at knække koden til bæredygtighed; vise konkrete tiltag og udpege fokusområder som giver mening indenfor deres indflydelsesområde, og som efterspørges af kunder og andre interessenter.

Her i vinteren har FoodEfficiency arbejdet med CSR start-up for to producenter i fødevarekæden, hhv. mejeri og ingrediensproducent. Processen har været at foretage en indledende kortlægning af virksomhedens aktiviteter, dokumentere konkrete forbrug og forbedringer, udpege indsatsområder samt komme med udkast til målsætninger til godkendelse af virksomhedens bestyrelsen.

Det er disse erfaringer vi gerne vil dele med andre virksomheder i vores CSR-seminar som beskrives i denne hand-out.

Målgruppen for seminaret er de virksomheder som ikke har en direkte udpeget CSR funktion men hvor CSR og bæredygtighedstankegang indgår i funktioner som indkøb, produktion, salg, HR samt i arbejdet med løbende forbedringer indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Vi bygger videre på de metoder og systemer I allerede har til risikovurdering samt de procedurer og processer I har til evaluering og forbedringer. 

Seminaret et naturligvis også åbent for andre brancher - I vil herved blive introduceret til begreber som "vulnerability assessment" som del af leverandørrisikovurdering samt forskellige klassificeringer af bi-produkter og tilhørende cirkulær tankegang for anvendelse af disse.

Tilmeldingsfristen er 20. maj - der er maksimum deltagerantal på 20 personer og vi forbeholder os ret til aflysning ved mindre end 4 deltagere.

For spørgsmål til seminaret samt tilmelding kontakt os gerne på info@foodefficiency.eu

Tilbage til nyhedsoversigt