Marts 2017 Kampagne fra Fødevarestyrelsen

Publiceret onsdag, 8. marts 2017, 17:44

Kommende kontrolkampagner fra FVST er beskrevet her
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrolkampagner_2017.aspx

Af særlig interese for mejerier kan være Sporbarhed samt Oplysning om Allergener som kører den første del af året. Til efteråret kommer kampagne vedr Skadedyrskontrol.

Vedr. skadedyr så har jeg ud fra min snak med både Rentokil og FVST over de sneste uger hørt at der er megen aktivitet især pga. rotter.
Husk at bygninger skal være sikrede (husk også net i tag-nedløb så I ikke får rotter på loftet) og døre lukkede - og minimer beplantning og opbevaring langs ydervægge.

Tilbage til nyhedsoversigt