Maj 2020 Bæredygtighedsprincipper tænkt ind i COVID-19 kriselederskab

Publiceret torsdag, 7. maj 2020, 09:29

COVID-19 har visit hvor sårbare vi er både som individer og organisationer men også hvor stor en værdi der er i effektivt samarbejde på tværs af fødevareforsyningskæden, samt værdien af omstillingsparathed og kreativitet blandt både medarbejder, leverandører og kunder.

Meget er gået godt med de ændringer der har været – men der har også været fejltagelser, f.eks. desinfektionsmidler med allergi og kræftfremkaldende stoffer, ethanol produceret på anlæg uden de nødvendige sikkerhedsmæssige vurderinger og godkendelser (bl.a. ATEX) og medarbejdere der bliver tvunget på arbejde uden at virksomheden stiller de nødvendige værnemidler til rådighed eller planlægger arbejdet på forsvarlig vis.

Højest sandsynligt vil de virksomheder der kommer bedst igennem krisen også være dem der har indarbejdet UN bæredygtighedsprincipper samt FN’s verdensmål i deres forretningsstrategi, hvor nogle at de mest i øjnefaldende mål i øjeblikket er;

  • #2   Stop SultEf For A Sustainable World
  • #3   Trivsel og Sundhed 
  • #6   Rent Vand og Sanitet
  • #17 Partnerskab for Handling

Der kan her være tale om forstærket leverandørsamarbejde, dialog med medarbejdere omkring planlægning og sikkerhed samt engagement i de lokalsamfund hvor man agerer.

Bæredygtighedstankegangen er vigtig for alle virksomheder uanset størrelse men ofte har SMV svært ved at overskue begreberne og hvordan de kan være med til at udvikle netop deres virksomhed.

FoodEfficiecy har mange åres erfaring med CSR ledelse i SMV og tager gerne en dialog med dig om hvordan din virksomhed kan komme videre med bæredygtighedsfokus læs mere på vores hjemmeside.

Tilbage til nyhedsoversigt