Oct 2016 The true costs of hygienic design

Publiceret mandag, 3. oktober 2016, 12:05

00 Andre DriftsopgaverProdukttilbagekaldelser der vedrører mikrobiologiske problemer er ofte relateret til krydskontamineringer, rengøring samt selve produktionsudstyret. En årsagsanalyse (root cause / 5 x why) kan afdække det bagved liggende problem, og i flere tilfælde har er det set at årsagen er relateret til design af selve produktionsanlægget, både områder med direkte produktkontakt og områder med indirekte produktkontakt. 

Det er vigtigt at man ikke går på kompromis med det hygiejniske design da det ellers kan resulterer i ekstra omkostninger direkte relateret til ekstra rengøring og produktionsstop over produktionslinjens samlede levetid. Dertil kan lægges de indirekte kvalitetsomkostninger til supplerende analyser og håndtering af afvigende produkter.

Fokus på hygiejnisk design og materialevalg er derfor vigtigt tidligt i designfasen af nyt udstyr, samt ved ombygning af eksisterende udstyr, dette vil være med til at minimere risiko for og omkostninger til efterfølgende kvalitetproblemer når anlægget er fuldt installeret og operationelt.

Et par vigtige fokusområder omkring hygiejnisk design er beskrevet i denne udgivelse "The true costs of hygienic design - A 360 degree approach to food safety in hygienic design and operations"

Ønsker du en uforpligtende snak om hvordan du sikrer kvalitet og sikkerhed ved produktionsændringer er du velkommen til at kontakte os på info@foodefficiency.eu.

Tilbage til nyhedsoversigt