Sept. 2016 Emballagevalg og krav til Fødevarekontaktmateriale

Publiceret tirsdag, 27. september 2016, 09:00

Mange fødevareproducenter oplever til stadighed problemer med at kunne fremvise korrekt dokumentation for deres emballager, mht. overholdelse af EU forordningen og den danske bekendtgørelse omkring fødevarekontatmaterialer.

FoodEfficiency har udarbejdet et kort notat der beskriver nogle af de væsentlige forhold man skal være i dialog med sin emballageleverandør om, og som man skal kunne fremvise dokumentation for. Notatet kan downloades her.

Når man taler om fødevarekontaktmaterialer i relation til produktionsudstyr er det langt hen ad vejen samme forhold man skal være opmærksom på, og som der skal tages højde for i dialogen med maskinleverandøren. Der skal dog vurderes i hvornår der er produktkontakt og i hvilket omfang at produktkontakten giver risiko for migration.

FoodEfficiency bistår gerne med yderlig information samt udarbejdelse af risikovurderinger på området.

Tilbage til nyhedsoversigt