Sept 2016 Listeriavejledning fra Fødevarestyrelsen

Publiceret mandag, 12. september 2016, 07:04

Den 9. September lancerede fødevarestyrelsen sin Listeria Guide der skal hjælpe virksomhederne i kampen mod Listeria. Guiden kan tilgås her https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/AltOmListeria/Sider/default.aspx

Guiden giver en indledende vejledning i hvorvidt Listeria kan være relevant for ens virksomhed og produktion samt en reference til mikrobiologiforordningen omkring tolerancer. Derudover omhandler guiden hvordan man laver en egenkontrol / prøveplan for området. Begge emner som branchekode for mejerivirksomhed til fulde dækker. 

I tilfælde af fund af Listeria nævnes blot at Listeria kan gemmer sig i produktionsudstyret og det er vigtigt at der gøres ordentlig rent for at undgå biofilm. Man kommer desværre ikke ind på hygiejnisk design af udstyr samt hvilke metoder der kan anvendes for at detektere biofilm, hvilket er beskrevet i FoodEfficiency’s artikel som blev publiceret i februar og kan findes her.

Derudover er det problematisk at FVST’s guide omtaler Listeria men i praksis mener Listeria monocytogens – for den brede befolkning, herunder pressen, kan det være svært at skelne herimellem og man vil kunne risikere at et kommunikeret fund af Listeria innocua vil skabe ubegrundet frygt som var der tale monocotygenes. Mejerier og andre fødevarevirksomheder bør derfor være opmærkesomme på dette i deres kommunikation og dialog med myndigheder, kunder og presse.

Tilbage til nyhedsoversigt