Sept 2020 - Få bæredygtighed ned på jorden og ind i hverdagen

Publiceret tirsdag, 15. september 2020, 11:00

Begreber som bæredygtighed, SDG, Verdensmål, CSR og cirkulær økonomi fylder mere og mere i overskrifter og henvendelse fra kunder, investorer og samfundet generelt.

SdgMen hvad betyder det i virkeligheden, hvordan kan din virksomhed dokumentere indsatsen af det arbejde I sikkert allerede har, og hvilken værdi kan det skabe for Jeres virksomhed på den lange bane?

Med 25 års erfaring fra internationale og danske produktions- og servicevirksomheder, dansk lovgivning omkring arbejds- og lønforhold samt arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø vil jeg vove den påstand at mange danske virksomheder allerede er godt i gang med arbejdet med bæredygtighed og verdensmålene. 

Af eksempler kan nævnes:

 • Overenskomster og regler omkring arbejdstid og løn
 • Arbejdsmiljøregler for unge
 • Krav til arbejdsmiljø herunder arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljødrøftelse
 • Affaldshåndtering og genanvendelse 
 • Kontrol med vandkvalitet og spildevandsudledning
 • Energikilder, hvor mange over de sidste 50 år er gået fra kul og olie til natur- og biogas og hvor elektricitet bliver mere og mere CO2 venlig pga. vind, vand og solenergi

Udfordringen ligger ofte i hvordan man kan dokumentere hvorledes bæredygtighedstankegangen påvirker virksomhedens ativiteter og produkter, og hvordan man identificerer potentialer, sikrer løbende forbedringer og reducerer risici i egen forretning og forsyningskæden. Og dette gerne i et sprog som kunder, investorer og samfundet forstår samt i konteksten af FN’s bæredygtighedsmål.

Hos FoodEfficiency tilbyder vi et koncept som kan hjælpe dig og din virksomhed hen imod en struktureret tilgang til bæredygtighed – og som tager udgangspunkt i Jeres eksisterende hverdag, Jeres kompetencer og ressourcer.

Konceptet følger fire steps:

 • Kortlægning af virksomhedens værdikæde med FN’s 17 verdensmål som værktøj
 • Udpegning og prioritering af fokusområder
 • Målsætning og handleplaner 
 • Rapportering og evaluering

De seneste års erfaringer med bæredygtighed har vist at virksomheder der systematisk tænker bæredygtighed ind i forretningen bl.a. opnår følgende fordele:

 • CsrRisikominimering i forsyningskæden
 • Konkurrencefordele
 • Tiltrækning af investeringskapital og medarbejdere via gennemsigtighed og åbenhed.

Du kan læse mere om de dokumenterede fordele af strategisk bæredygtighed i denne publikation af Deloitte

Vil du høre mere så kontakt os for en uforpligtende dialog eller tilmeld dig et af vores ”gå-hjem-møder” som afholdes i efteråret 2020, så vi kan hjælpe dig godt videre med arbejdet og en bæredygtig fremtid for din virksomhed.

Tilbage til nyhedsoversigt