Andre driftsopgaver

FoodEfficiency kan tilbyde din virksomhed support indenfor mange andre drifts- og udviklings relaterede områder, f.eks udarbejdelse af forretningsplaner, bistå virksomheder i dialog med myndigheder (fødevarer, arbejdstilsyn, miljø), udarbejdelse af budgetter, evaluering af tilbud fra leverandører i forbindelse med produktionsudvidelser, leverandøraudits o.m.a. 

00 Andre Driftsopgaver

Vi kan altid kontaktes for en fortrolig og uforpligtende samtale om dit aktuelle behov.

Tilbud udarbejdes på baggrund af kompleksitet og varighed for den enkelte opgave.