Bæredygtighed og CSR

Corporate Social Responsibility er både en måde at udvise samfundsansvarlighed på, men også en måde at sikre et effektivt leverandørsamarbejde og et fornuftigt samspil imellem kvalitet, miljø og sikkerhed på - til gavn for den samlede udvikling af virksomheden og dens fremtidig indtjening.

Bæredygtighed og FN's mål for bæredygtig udvikling er på dagsordenen for de fleste producenter og forbrugere, men virksomheder har ofte svært ved at finde ud af hvordan og hvor de skal starte rejsen mod mere bæredygtig produktion, produkter og ydelser samt hvordan dette synliggøres overfor kunderne.

Sdg

Inden for fødevareforsyningskæden har vi en lang historie med at stille krav og arbejde sammen på tværs af forsyningskæden med fokus på råvarer og deres oprindelse, produktion, emballering, transport og slutbrugerens behov og opførsel.
Den samme tilgang kan bruges, når man ser på miljømæssige og sociale virkninger af forsyningskæden – både for fødevareproducenter såvel som producenter af andre varer og ydelser

Derudover er kvalitets, miljø og arbejdsmiljøledelses-systemerne nu i højere grad gearet til også at kunne anvendes til at understøtte bæredygtighedsfokus i virksomhedens strategi gennem de nye horisontale standarder.

Vi kan også hjælpe dig med at forberede dig til SMETA-audit inden for Sedex organisationen, der er et af de mest anvendte etiske audit formater i verden.

Der kan læses mere om bæredygtighed og CSR i følgende artikler:

Kontakt os for en uforpligtende dialog omkring hvordan I kommer videre med bæredygtighedsfokus som en integreret del af Jeres forretningsstrategi.

Ef For A Sustainable World