Bæredygtighed og CSR

Corporate Social Responsibility er både en måde at udvise samfundshensyn på, men også en måde at sikre et fornuftigt samspil imellem kvalitet, miljø og sikkerhed på - til gavn for den samlede udvikling af virksomheden og dens fremtidige indtjening.

Sdg

Bæredygtighed og FN's mål for bæredygtig udvikling er på dagsordenen for de fleste producenter og forbrugere, men virksomheder har ofte svært ved at finde ud af hvordan og hvor de skal starte rejsen mod mere bæredygtig produktion og produkter.

Inden for fødevareforsyningskæden har vi en lang historie med at stille krav og arbejde sammen på tværs af forsyningskæden med fokus på råvarer, produktion, emballering, transport og slutbrugerens behov og opførsel.
Den samme tilgang kan bruges, når man ser på miljømæssige og sociale virkninger af forsyningskæden. Kontakt os for mere information.

00 CsrDer kan læses mere om emnet i denne artikel: Sustainability – An integrated approach for improving performance on People, Planet, Profit and Product

Vi kan også hjælpe dig med at forberede dig til SMETA-audit inden for Sedex organisationen, der er et af de mest anvendte etiske audit formater i verden.