DairyEfficiency® - Dairy Management System

Det intelligente system til data opsamling, styring og optimering af mejeridrift.

I samarbejde med Lars Høg og software udviklings firmaet KaLea, har FoodEfficiency medvirket til udvikling af en skabelon for et nyt og intelligent data opsamlingssystem rettet mod mellemstore fødevareproducenter - DairyEfficiency®

Dariy Efficiency Front

Den grundlæggende idé er at give en simpel og sikker opsamling af relevante produktionstal, analyseresultater samt miljø og arbejdsmiljødata for det enkelte driftssted for ud fra disse at skabe overblik over hvor der kan ske optimering i forhold til produktion, kvalitet, miljø, samt lov- og kundekrav.

Systemet kan ud fra de opsamlede data danne rapporter til brug internt på mejeriet samt overfor myndigheder og kunder og vil kunne udvides til at sikre fuld sporbarhed fra de enkelte leverandører til det færdige produkt.

DairyEfficiency® udvikles som et agilt it-projekt, som er KaLEA's kernekompetence, hvor der meget hurtigt etableres et kørende system med begrænset funktionalitet, som udbygges for hver release.

For små produktionssteder anbefales det at der laves et samlet projekt der inkluderer 2-4 driftssteder som vil indgå i et tæt udviklingssamarbejde helt fra starten hvor de får adgang til, og giver feedback på, de enkelte releases efterhånden som udviklingen af systemet skrider frem.

Et agilt projekt er med til at sikre systemet løbende tilpasses så det bedst muligt understøtter behov og arbejdsgange således at tage systemet i brug fra første del-release.

Gennem udviklingsforløbet vil der blive idriftsat nye releases på 2-4 ugers basis, ligesom fejlrettelser udbedres og lægges på driftssystemet snarest muligt efter indrapportering. Al udvikling sker med grundige tests af både den bagvedliggende funktionalitet samt de konkrete brugerfunktioner for at sikre en høj kvalitet, stor driftssikkerhed samt minimale vedligeholdelsesomkostninger for det endelige system.

Med DairyEfficiency® skabes en simpel og brugervenlig helhedsløsning der tilpasses det enkelte driftssteds behov og ikke blot sigter mod en løsning rettet specifikt mod kvalitet, fødevaresikkerhed eller miljø rapportering, men en løsning der kan give overblik og vise sammenhæng og optimeringsmuligheder på tværs af afdelinger og indsatsområder.

Nærmere system beskrivelse kan downloades her - DairyEfficiency® 

For nærmere information kontaktes Lars Høg på tlf. 2613 0987 eller Karin Hansen på tlf. 2987 8494.