Egenkontrol og HACCP

Fødevaresikkerhed er essentiel både for producenter af fødevarer, for efterfølgende tilberedning af fødevarer i cafeer og restauranter samt for distribution og opbevaring helt ud til slutbrugeren.

Risikobaseret styring af processer og håndteringer er en kendt og meget anvendelig fremgangsmåde for at sikre en høj standard for fødevaresikkerhed og hygiejne.

Denne fremgangsmetode er essentiel i HACCP programmer (Hazard Analysis and Critical Control Point) som er en international anerkendt metode til risikovurdering indenfor fødevareindustrien og ligeledes anbefalet af fødevaremyndighederne.

Her tages der udgangspunkt i hvor følsom råvaren eller fødevaren er, hvordan den håndteres og hvilke påvirkninger den udsættes for hhv. i det aktuelle procestrin samt i den efterfølgende forarbejdning og distribution, helt ud til opbevaring og anvendelse hos forbrugeren.

En risiko som f.eks. sand i krydderier kan kun styres ved leverandøren og ikke ved den efterfølgende forarbejdning, hvorimod en mikrobiologisk forurening kan styres ved korrekt opbevaring og hygiejne samt en efterfølgende varmebehandling. 

Det er derfor vigtigt med en systematisk beskrivelse og vurdering af risici på alle proces- og produktionsstadier; hvordan disse styres og kontrolleres, om denne styring er kritisk eller der følger en efterfølgende eliminering af risikoen. 

FoodEfficiency kan bistå ved risikovurdering samt udarbejdelse af HACCP planer for både enkelte arbejdsprocesser samt for hele forarbejdningsprocessen fra jord til forbruger. En sådan risikovurdering og efterfølgende HACCP plan udarbejdes bedst i dialog med de medarbejdere der er involveret i de enkelte processer, da planen og arbejdsmetoder skal reflektere de daglige arbejdsgange.

00 Fodevaresikkerhed