Egenkontrol & Smiley

FoodEfficiency er godkendt som rådgiver for hygiejne og fødevarekontrol af Fødevarestyrelsen, dvs. vi kan rådgive dig om hvilke krav myndighederne stiller til fremstilling, opbevaring og håndtering af fødevarer.

Der findes specifikke regler for hhv. producenter af fødevarer, engros-virksomheder samt butikker og restauranter.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du nærmere information omkring regler for Egenkontrol, herunder pjece om Egenkontrol.
Vejledning findes på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, farsi og urdu. Du finder disse ved søgning på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Hvad enten du er ved at starte din egen virksomhed, har fået anmærkninger eller påbud ved seneste kontrolbesøg så kontakt FoodEfficiency og lad os få en snak om hvordan din virksomhed kan efterleve de gældende regler på en simpel og effektiv måde.
 
 

00 Egenkontrol

English translation:

Hygiene, Food Safety – Self-inspection and Smiley 

FoodEfficiency is approved by the Danish Food Safety Authorities (Fødevarestyrelsen) as an adviser to the food and drink industry on hygiene and food safety matters.

We can advise and support you in all matters concerning Self-inspection (Egenkontrol) weather you are a manufacture of food products, a wholesale business or you sell food products directly to the consumer (e.g. food shop , café or restaurant).

At the web-page of the Food Authorities you can find detailed information about the rules for self-inspection – booklets are available in following languages: English, Arabic, Turkish, Farsi and Urdu. Further information can be found on the official web-page of the Food Safety Authorities www.fvst.dk

Whether you are starting your own business or have received remarks or instructions from the food safety authorities from their last inspection please contact FoodEfficiency. We will be pleased to advise and support you in how your business can comply with the applicable rules in a simple and effective way.