Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed er essentiel både for producenter af fødevarer samt for efterfølgende tilberedning af fødevarene i cafeer og restauranter. 

Risikobaseret styring af processer og håndteringer er en kendt og meget anvendelig fremgangsmåde for at sikre en høj standard for fødevaresikkerhed og hygiejne.

Denne fremgangsmetode er essentiel i HACCP programmer (Hazard Analysis and Critical Control Point) som er en international anerkendt metode til risikovurdering indenfor fødevareindustien og ligeledes anbefalet af fødevaremyndighederne.

Her tages der udgangspunkt i hvor følsom råvaren eller fødevaren er, hvordan den håndteres og hvilke påvirkninger den udsættes for hhv. i det aktuelle procestrin samt i den efterfølgende forarbejdning. 

En risko som f.eks. sand i krydderier kan kun styres ved leverandøren og ikke ved den efterfølgende forarbejdning, hvorimod en mikrobiologisk forurening kan styres ved korrekt opbevaring og hygeiejne samt en efterfølgende varmebehandling. 

Det er derfor vigtigt med en systematisk beskrivelse og vurdering af risici på alle process- og produktionsstadier; hvordan disse styres og kontrolleres, om denne styring er kritisk eller der følger en efterfølgende eliminering af risikoen. 

FoodEfficiency kan bistå ved risikovurdering samt udarbejdelse af HACCP planer for både enkelte arbejdsprocesser samt for hele forarbejdnningsprocessen fra jord til forbruger. En sådan risikovurdering og efterfølgende HACCP plan udarbejdes bedst i dialog med de medarbejdere der er involveret i de enkelte processer, da planen og arbejdsmetoder skal reflektere de daglige arbejdsgange.

00 Fodevaresikkerhed