Kvalitet og Fødevaresikkerhed

Danske fødevarer er kendt for en høj kvalitet samt et højt niveau for fødevaresikkerhed hvilket bl.a. skyldes en fremsynethed ved tidlig implementering og certificering af ISO9001 samt HACCP standarden (ISO22000).

Stigende krav igennem fødevarekæden har bevirket øget fokus på produktionsmiljø samt risiko for fødevaresvindel. Disse krav er efterfølgende medtaget i de GFSI anerkendte fødevaresikkerhedstandarder som f.eks. ISO22000 FSSC, BRC Food Safety og IFS Food, hvorfor certificering efter disse derfor er krav for at sælge til Tyskland, Storbritannien, Frankrig og andre essentielle markeder.

Høj kvalitet og fødevaresikkerhed sikres kun igennem dialog og samarbejde med nøgle leverandører. Forud for ændringer og ny-indkøb skal risici og muligheder identificeres således at de bedste løsninger kan findes.

For at opnå en effektiv virksomhed skal kvalitetsledelse være mere end "blot" et certifikat på væggen - det skal være en aktiv del af den daglige drift, et aktivt ledelsesværktøj og en del af virksomhedens strategi.

FoodEfficiency har mange års erfaring både med integrering af kvalitets- og fødevaresikkerhed i de daglige arbejdsgange såvel som ved opstart af nye projekter. Derudover udvikler FoodEfficiency også ledelsessystemer hvor miljø- og arbejdsmiljø er en integreret del af det samlede system, som det også anbefales ved den nye generation af ISO standarderne. 

00 Kvalitet

Resultatet skal være et kvalitetsystem som understøtter virksomhedens strategi og som bidrager positivt til udvikling af virksomheden.

Kontakt os og hør hvordan vi kan styrke din kvalitet og samtidig gøre din hverdag lettere.