Miljø

Det er essentielt at have styr på virksomhedens miljøforhold - både af økonomiske grunde samt for at opretholde en god og positiv dialog med de lokale myndigheder, f.eks. vedr spildevandsudledning og miljøgodkendelser. 

FoodEfficiency kan være behjælpelig med kortlægninger af miljøpåvirkninger i hele livscyklusforløbet, herunder hvorledes disse styres og hvilke besparelsespotentialer der kan være ved en bedre styring eller anvendelse af "renere teknologi" jvf. BAT (Best Available Technology) principperne.

FoodEfficiency bistår også når der skal udarbejdes ansøgninger om myndighedsgodkendelser samt den efterfølgende dialog herom. Specifikt for godkendelser anbefales det at vi inddrages i dialogen før første møde med myndighederne bl.a. for at få klarlagt evt. historiske episoder samt fremtidige udviklingsplaner for virksomheden. 

Med fordel kan styring af miljøforhold integreres i virksomhedens drifts og kvalitetsmanual/kvalitetsstyringssystem - dette giver en bedre integrering af drifts- og vedligeholdsopgaverne i hverdagen, og for den miljø- eller kvalitetsansvarlige giver det mindre vedligeholde af ledelsessystemet som helhed.

Udvikling og vedligehold af integrerede ledelsesystemer er FoodEfficiency's kernekompetence, hvad enten der er tale om et isoleret ISO14001:2015 certificeret system, som en integreret del af et kvalitetsledelsessystem eller som en del af eget virksomhedsledelsessystem.

Waste Free Waste Free By Design by Design er et anden tilgang til produktudvikling og optimering af produkter - her tænkes produkt design og emballageløsninger hele vejen igennem ud til slut brugeren - og understøtter arbejdet med cirkulær økonomi.

For yderligere information og dialog omkring jeres miljømæssige udfordringer og potentialer kontakt os gerne for et uforpligtende møde.