Produktudvikling

Markedet og kunderne stiller løbende krav til udvikling af nye produkter, hvadenten der er tale om en ny smagsvariant, en ny produktsammensætning (f.eks som følge af myndigheds eller forbrugerkrav) eller helt nye produkter.

Derudover sker der fortsat konsolideringer indenfor alle industrier, hvorved produktion og viden skal overflyttes fra en virksomhed til en anden. 

FoodEfficiency har erfaring med både produktudvikling (f.eks. krydderitilsætning og accelereret modning af ost) og produktionsoverflytning mellem virksomheder som følge af strategiændringer, opkøb eller outsourcing. FoodEfficiency kan ligeledes være Jeres sparringspartner ved risikovurdering af de tiltag I skal igang med for at afdække risici og muligheder før projektet igangsættes, og forebygge efterfølgende problemer.

Det anbefales at en sådan risikovurdering omfatter både kvalitets, miljø og arbejdsmiljø relaterede problemstillinger for at opnå en 360-graders vurdering der identificere alle muligheder.

Ved overflytning af viden og produktion mellem produktionsvirksomheder bør man sikre sig at teknisk og process dokumentation er eksisterende og opdateret før overflytningen begyndes, samt at der tages højde for miljø- og arbejdsmiljøforhold allerede ved planlægning af produktionsoverflytning.

00 Produktudvikling


Lad os i fællesskab få overblik over din virksomheds udfordringer og sammen sikre en succesfuld overførelse af viden til din næste opgave. 

00 Produktudvikling
00 Produktudvikling