Hvad er bæredygtighed?

Sustainability image Bæredygtighed er ikke noget nyt og selve begrebet Sustainability er kendt som juridisk term siden 1907.

Når vi i dag taler om bæredygtighed tager vi oftest udgangspunkt i FN’s Bruntlandsrapport fra 1987 hvor bæredygtighed er defineret som ”Skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”

Når der tales om bæredygtighed er det tit ord som CSR / ESG, Cirkulær økonomi, Bionedbrydelig, CO2 neutral, verdensmålene, SEDEX, Global Compact og Science Based Targeting og den tredelte bundlinje man hører – og der dukker hele tiden nye udtryk op.

Det er vigtigt at understrege at bæredygtighed er samspil imellem:

  • klima, miljø og biodiversitet
  • arbejds- og sociale forhold
  • tjenester og ydelser som en organisation genererer

Og at ovenstående skal anskues både i den enkelte organisation og i dens samspil med omverden.

Bæredygtighed er derfor en tværorganisatorisk disciplin og ikke en opgave der løses af en enkelt medarbejder(gruppe) eller CO2 kompensation hvis den skal være værdiskabende mere end complience og et “tick in a box” hos en kunde.