Miljø

Food Safety Environment image Karin har stor erfaring med opbygning af miljømål og målsætning, miljøregistreringer samt intern og ekstern kommunikation på miljø og klima. Herunder etablering af Arla Foods miljøpolitikker og målsætninger samt myndighedskontaktperson vedr. miljøgodkendelser, vand og spildevand.

I sin tid hos Arla Foods UK var hun bl.a. ansvarlig for opbygning af den Britiske miljøorganisation, herunder kommunikation og vidensdeling og rapportering i 2002 – 2006.

I de seneste år er det især vandforbrug, spildevand samt affalds og produktbortskaffelse der har været fokusområde.