Fødevarestyrelsens kontrolkampagne om fødevarekontaktmaterialer m.v.

FVST har pr 1. marts kampagne om fødevarekontaktmaterialer (FKM), derfor en lille reminder om hvad der skal være fokus på, når man som virksomhed anvender emballager/materialer der er i direkte kontakt med fødevarer.

Producenter / importører af fødevarekontaktmaterialer skal være registreret hos FVST – er du i tvivl herom så check på Find Smiley og se om din virksomhed eller leverandør er godkendt.

Importerer du selv FKM fra 3. lande skal du være registreret som importør – også selvom der blot er tale om 100% rent bomuld du anvender til at dræne ost.

FKM kravene gælder både for emballager med direkte produktkontakt (primær emballager) samt udstyr og redskaber der kommer i kontakt med fødevaren. Udstyr kan f.eks. være spand, transportbånd, plastrør/slanger, skrabere o.m.a.

Emballage såvel som udstyr skal være godkendt jf. de almindelige FKM-regler og regler for god fremstilling (GMP) hos producenten. Særligt for plast er der supplerende regler og anvender du emballage eller udstyr af genanvendt plast skal producenten være på EU’s liste over virksomheder der er godkendt hertil.

Materialet skal også være godkendt til den type produkter du fremstiller/håndterer – dette ud fra fedtindhold, alkohol, pH og salt – og til den temperatur du anvender under produktion og under den efterfølgende opbevaring. Særligt ved varmtapning af fødevarer skal dette kontrolleres.

Ovenstående fremgår ofte af produktblad og/eller overensstemmelseserklæring som FVST vil efterspørge på det enkelte materiale.

Blot at henvise til at en spand eller bæger er mærket med ”mad og drikke” symbolet er ikke tilstrækkelig dokumentation for at varen er godkendt til brug i din virksomhed.

Den samlede beskrivelse af kontrolkampagnen fremgår af dette link.