Bæredygtighed

Sustainability image FoodEfficiency har i over 20 år arbejdet direkte såvel som indirekte med bæredygtighed – startende med et vand og energi optimerings projekt på Bov Mejeri i samarbejde med det lokale forsyningsselskab.

I 2012 udkom Karin’s første artikel om bæredygtighed i Mælkeritidendes World Wide udgave – samme år som hun var i Chile for at facilitere et større bæredygtighedsstudie for en chilensk fødevareproducent.

I 2015 introducerede hun FN’s verdensmål til dansk mejeribrug ifbm. seminar under Dansk Mejeriteknisk Selskab.

Desværre er mange virksomheder skræmt af den megen snak der finder sted omkring bæredygtighed og de har svært ved at få identificeret de aktiviteter der understøtter både virksomhedens egen strategi og bæredygtighedstankegangen.

Men med den rigtige indsats er der meget værdiskabelse i bæredygtighedsarbejdet og det kan bl.a. være med til at

  • Styrke samarbejde, risikominering og styring på tværs af forsyningskæden
  • Minimere klima- og miljøpåvirkninger - direkte og indirekte
  • Tiltrække og fastholde menneskelige ressourcer og sikre velfærd
  • Sikre indtjening og kapital på den lange bane