Samarbejdsformer

Nøgleordet i alle relationer og projekter er videndeling og værdiskabelse, og det er det, der driver min tankegang og tilgang til nye opgaver.

Når man implementerer en standard eller ønsker at arbejde med bæredygtighed, skal det give værdi for virksomheden, dens strategi i den sammenhæng, hvori den er placeret, og blandt sine medarbejdere og interessenter.

Kvalitet og bæredygtighed bør derfor ikke kun være et certifikat på væggen eller en 20-siders rapport, som meget få læser.

Eksempler på samarbejdsformer

  • Rådgiver og facilitator – udarbejdelse af strategier, målsætninger og handlingsplaner
  • Undervisning - introduktion til bæredygtighed samt undervisning indenfor fødevaresikkerhed
  • Ekstern kvalitetschef – systemansvarlig for kvalitet og fødevaresikkerhed, kan suppleres miljø og arbejdsmiljøledelse
  • Interim manager / projekt ansætteles - 2-4 dage om ugen afhængig af varighed.
  • Konsulent - ved etablering eller udvikling af ledelsessystemer eller overgang til ny standard