Opdateret standard for fødevaresikkerhed - FSSC 6.0 Screenshot 2023-04-03 at 10 00 19 copy

Den nye FSSC version 6.0 er netop udgivet.

Der er kommet mindre justeringer til flere af kategorierne, herunder håndtering af planter samt fremstilling kødalternativer. E-handel er nu også inkluderet.

Derudover er det skærpet fokus på bl.a. anprisninger men også mange andre ændringer, som er synliggjort i nedenstående dokument.

Den opdaterede standard inkl. ændringe kan tilgåes fra FSSC organisationens hjemmeside via dette link

Version 6.0 skal være implementeret indenfor 12 måneder fra udgivelsen og certifikater der udstedes efter 1/4/2024 vil derfor være iht. version 6.0