FoodEfficiency and 17 SDG

Bæredygtighed er mere end mediernes fokus på klima og CO2

Råvareudnyttelse, ernæring, uddannelse, logistik er nogle af de områder som fødevareindustrien har arbejdet med igennem årtier, og som også understøtter bæredygtig udvikling, globalt såvel som lokalt.

Derudover har vi i regi af vores ledelsessystemer (kvalitet, fødevaresikkerhed, energi, miljø og arbejdsmiljø) en struktur for hvordan vi planlægger, udfører, måler, evaluerer og løbende forbedrer vores performances.

ISO standardernes horisontale struktur er utroligt nyttige når man skal arbejde med forbedringer i en organsiation og følger herunder:

  • Organisationens rammer og vilkår
  • Lederskab
  • Planlægning
  • Støtteaktiviteter og -funktioner
  • Drift
  • Præstationsevaluering
  • Forbedring

Denne struktur udgør, sammen med FN’s verdensmål som checkliste, et godt grundlag for at virksomheder og organsiationer målrette sine aktiveter til også at understøtte en bæredygtig udvikling.

Læs mere om hvorledes vi kan anvende ledelsessystemer til at understøtte vores bæredygtighedsarbejde i denne artikel eller kontakt os for et uforpligtende møde.