I sommeren / efteråret 2020 så vi hundredevis af produkt tilbagekaldelser i flere lande på grund af ethylenoxid i sesamfrø.

I de sidste par måneder er tilbagekaldelser på grund af ethylenoxid steget i Danmark, denne gang også med produkter som Mango Chutney, Müsli og Icecream.

EthylenOxid_recall copy

Som fødevareproducent er det derfor vigtigt at risikovurderinger og sårbarhedsanalyser for ingredienser og råvarer opdateres for at afspejle denne risiko.

Ethylenoxid bruges af den amerikanske krydderiindustri til at forhindre mikrobielle forurenende stoffer såsom Salmonella og E coli. Brug af ethylenoxid som en komponent i plantebeskyttelsesmidler er forbudt i henhold til EU-regulering.