Screenshot 2021-10-15 at 07 59 06

Klima og den grønne dagsorden giver din virksomhed eller organisation mulighed for at differentiere sig både på det lokale og det globale marked.

Klimadagsordenen er nemlig ikke kun et benspænd. Der stilles nye og foranderlige krav til din virksomhed om at efterleve omverdens krav og forventninger til bæredygtighed. Dine kunder og investorer forventer, at I arbejder med øget fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og samfundsansvar.

ESG in Business har 25 års erfaring i at navigere i klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Vi får hurtigt øje på potentialer, og vi kan hjælpe din virksomhed med kortlægning og identifikation af fokusområder til at understøtte klimaet og bæredygtig udvikling på tværs af organisationen. I kan nemlig bygge videre på jeres eksisterende fundament og sikre forankring og værdiskabelse på tværs af organisationen under hensyntagen til bæredygtighedsprincipperne.

Vi udbyder derfor en serie af fire webinars, hvor Jeres virksomhed kan blive klogere på bæredygtighed, under følgende overskrifter;

1. Introduktion til bæredygtighed - myter og muligheder

2. Klima og bæredygtighed – direkte og indirekte påvirkninger (scope 1, 2 og 3)

3. Bæredygtighedsfokus med udgangspunkt i dansk lovgivning og ledelsessystemer

4. Kommunikation af bæredygtighed (intern og eksterne)

Webinarene er rettet mod virksomhedsejere såvel som produktions-, kvalitets- og salgschefer i små og mellemstore virksomheder.

Deltagelse er gratis, der er plads til max 12 deltagere. Hvert webinar har en varighed af ca. 30 minutter med efterfølgende 15 min til spørgsmål og uddybende kommentarer.

Tilmelding sker via formularen nedenfor.

Webinarserie om klima og bæredygtighed

Jeg vil gerne tilmeldes følgende datoer:

Opstår der problemer med tilmelding så brug venligst vores kontaktformular eller send en email til info@foodefficiency.eu